Certyfikacja ISO 14001

ISO 14001 to norma zawierająca wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego. Jej zadaniem jest dostarczenie przedsiębiorstwom odpowiedniego EMS, który może pomóc w osiągnięciu celów środowiskowych i ekonomicznych. Norma ISO 14001 jest dedykowana wszystkim organizacjom na świecie, niezależnie od typu działalności oraz wielkości. Dzięki systemowi zarządzania środowiskowego instytucje mogą zapobiec zanieczyszczeniom natury w sposób, który uwzględnia potrzeby społeczno-ekonomiczne.
Sprawdź ofertę

Jakie kroki należy podjąć, aby uzyskać certyfikat ISO 14001?

Aby uzyskać certyfikat ISO 14001, należy wdrożyć i spełnić wszelkie warunki normy oraz zgłosić firmę do certyfikacji w akredytowanej firmie. Jeśli podczas audytu nie zostaną znalezione żadne niedogodności lub organizacja zniweluje nieprawidłowości w odpowiednim czasie, wówczas uzyska certyfikację. Organizacje starające się o uzyskanie certyfikatu ISO 14001 powinny zidentyfikować wymagania prawne i inne, które dotyczą środowiska, a także wskazać aspekty środowiskowe i podzielić je na te znaczące i nieistotne. Następnie organizacja musi postępować zgodnie z aspektami znaczącymi, dzięki którym skutecznie zadba o środowisko.

Korzyści z posiadania certyfikatu ISO

Organizacja posiadająca certyfikat ISO 14001 ma duże szanse na osiągnięcie pozytywnego wyniku w przetargach finansowych prowadzonych ze środków unijnych i budżetowych z zakresu ochrony środowiska. Ponadto certyfikat ISO 14001 korzystnie wpływa na sytuację ekonomiczną danego przedsiębiorstwa. Przyczynia się do zredukowania kosztów związanych z energią, dzięki racjonalnemu gospodarowaniu surowcami. Dodatkowo firmy działające zgodnie z normą ISO 14001 szybciej się rozwijają i wzbudzają większe zaufanie wśród klientów i kontrahentów.