Co to jest ISO 14001?

ISO 14001 to jeden z najważniejszych standardów dotyczących systemów zarządzania środowiskiem. Norma ta działa w oparciu o standardy międzynarodowe. Jej celem jest wdrożenie działań, zabezpieczających firmę w przypadku zagrożenia ekologicznego i sprawienie, że będzie ona emitować mniejszą ilość zanieczyszczeń szkodliwych dla otoczenia naturalnego. Wdrożenie ISO 14001 polega na stałym utrzymywaniu i doskonaleniu systemu zarządzania środowiskowego. Aby uzyskać certyfikat, należy spełnić odpowiednie normy i wymagania.
Sprawdź ofertę

Gdzie wykorzystywane jest ISO 14001?

ISO 14001 można zastosować w każdej organizacji, która pragnie wykazać zgodność Systemu Zarządzania Środowiskowego z normą dla współpracowników i kontrahentów, a także chciałaby uzyskać gwarancję postępowania zgodnego z ustaloną przez siebie ekologiczną polityką. Norma ISO 14001 jest wykorzystywana w różnego rodzaju działalnościach. Obecnie jest coraz popularniejsza ze względu na rosnącą świadomość dotyczącą dbałości o środowisko.

Dlaczego system zarządzania środowiskowego jest ważny?

Dzięki systemowi zarządzania otoczeniem naturalnym zmniejszysz ilość odpadów i poboru energii w swoim zakładzie, a także zwiększysz możliwości biznesowe, dzięki potwierdzonej zgodności z normą. Ponadto potencjalni klienci będą darzyli Cię większym zaufaniem, a Twoja firma szybciej zaadaptuje się do już dokonujących się zmian na rynku. Dzięki wdrożeniu ISO 14001 łatwiej otrzymasz pozwolenia środowiskowe i zredukujesz koszty związane z eksploatacją otoczenia naturalnego. Wdrożenie systemu ISO 14001 to bardzo ważny element dla wielu firm.